ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα (Β Κύκλος)
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2006

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2/3/2006 / Εκδούσα Αρχή: ΕΟΤ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 503095

Περίληψη: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, μετά από την με Α.Π.503095/2.3.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στους κατά τόπους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο Αίτησης και Υποβολής Πρότασης), προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υλοποίηση προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος «ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» που εντάσσεται στην Πράξη 1, του Μέτρου 5.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π. ΑΝ.).
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση φορέων για την υλοποίηση ενεργειών διάδοσης και καθιέρωσης της ελληνικής παραδοσιακής, εθνικής, τοπικής ή/ και δημιουργικής κουζίνας, ώστε αυτή να αποτελέσει σημαντικό και αναγνωρίσιμο στοιχείο του συνολικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Συν τοις άλλοις, στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος Ε.Ο.Τ για την ελληνική κουζίνα και η διάδοση αυτού.

Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/3/2006 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/5/2006

Συνολική δαπάνη: €10.000.000 / Δημόσια δαπάνη: €5.000.000

Κατεβάστε - μεταφορτώστε το σχετικό έγγραφο.

Εκτύπωση
«« περισσότερα Νέα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου
 
Νέα-Ανακοινώσεις
Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα (Β Κύκλος)... »
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ»... »
Ενίσχυση ΜΜΕ στον Τουρισμό - Γ΄ κύκλος... »
Ενίσχυση ΜΜΕ στη μεταποίηση - Γ΄ Κύκλος... »
Πρόβλημα με τα Link του DC... »